Forsiden » Brugerbetingelser
brugerbetingelser,banktorvet

BankTorvet.dk's brugerbetingelser

For at kunne benytte vores service, skal du være indforstået med nedenstående betingelser.

Definitioner

Bruger:
Den forbruger eller virksomhed, der opretter en forespørgsel

Udbyder:
Det selskab, der besvarer forespørgslen. Dvs. Pengeinstitutter, samarbejdspartnere eller rådgivere.

Betingelser

 1. En forespørgsel gemmes hos BankTorvet.dk i det øjeblik brugeren opretter den på BankTorvet.dk's hjemmeside. BankTorvet.dk fremsender brugerens forespørgsel til de udbydere, der vurderes til at passe bedst til brugeren.
 2. BankTorvet.dk er ikke en henvisningstjeneste, men en formidlingsservice, og det er således bruger og udbyder alene, der i samarbejde finder ud af omfanget og grundlaget for et eventuelt samarbejde. BankTorvet.dk kan af denne årsag ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for problemstillinger, der opstår som konsekvens af anvendelsen af BankTorvet.dk's formidlingsservice.
 3. BankTorvet.dk kvalitetsvurderer løbende de pengeinstitutter, der er koblet på vores service, og forsøger hermed at sikre de bedst mulige rådgivere. BankTorvet.dk kan ikke drages til ansvar for arbejde udført af en udbyder, som benytter BankTorvet.dk's service.
 4. BankTorvet.dk kan ikke gøres erstatningsansvarlig i forbindelse med en brugers eller udbyders brug af denne service.
 5. BankTorvet.dk kan endvidere ikke på nogen måde gøres erstatningsansvarlig ved indirekte tab.
 6. BankTorvet.dk kan ikke drages til ansvar for tab som følge af fejl eller mangler ved de data, der leveres via vores service, eller ved nedbrudsfejl, fejl eller lignende på vore servere, internettet generelt m.v.
 7. BankTorvet.dk forbeholder sig retten til at kontakte brugeren og udbyderen enten via email eller telefonisk.
 8. Ved brugerens oprettelse af en forespørgsel på BankTorvet.dk, accepteres det, at BankTorvet.dk, pengeinstitutterne og rådgivere koblet på BankTorvet.dk kan kontakte brugeren direkte via telefon, email og/eller brev.
 9. Er en forespørgsel behandlet af en udbyder, og afventes der et tilbagesvar fra brugeren, er BankTorvet.dk, samt de udbydere, der har med forespørgslen at gøre, berettiget til at kontakte brugeren direkte hvis nødvendighed herfor er tilstede.
 10. Brugeren er forpligtet til at angive fuldstændige, korrekte og sandfærdige oplysninger i forbindelse med oprettelse af en forespørgsel.
 11. BankTorvet.dk er berretiget til at modtage henvisningsprovision fra udbydere.
 12. For at kunne benytte BankTorvet.dk's formidlingsservice, skal brugeren acceptere disse betingelser.

Specielle betingelser for indlånsbørsen

 1. Rentesatser der bydes i forbindelse med aftaleindlån, kommer fra forskellige pengeinstitutter og det er således op til det enkelte pengeinstitut, at komme med dets bedste bud, som ikke nødvendigvis er markedets bedste bud.
 2. Et pengeinstituts bud er bindende i forbindelse med dets afgivelse, og udløber som meddelt via email sendt til brugeren.
 3. Det er uforpligtende at oprette en forespørgsel på aftaleindlån.
 4. En brugers accept af et pengeinstituts bud i forbindelse med et aftaleindlån, er ikke ensbetydende med en bindende accept, og kan af budgiver alene betragtes som positiv indikation fra brugerens side.
 5. Såfremt en bruger ønsker at acceptere et bud efter budfristen er udløbet, bedes brugeren tage direkte kontakt til pengeinstituttet.
 6. Såfremt en bruger ikke tager systemmæssig stilling til modtagne bud inden den gældende acceptfrist og derved afslutter sin forespørgsel, automatches brugeren med højest bydende pengeinstitut i forbindelse med acceptfristens udløb. Brugeren er ikke forpligtet til at indgå en egentlig aftale med det vindende pengeinstitut.
 7. Alle forhold imellem bruger og pengeinstitut afklares direkte imellem parterne.
 8. BankTorvet.dk er alene formidler imellem parterne og kan på intet tidspunkt drages til ansvar for denne del.
 9. Det er brugerens ansvar alene at indhente den fornødne viden omkring regler for placering af et aktuelt aftaleindskud i et pengeinstitut. F.eks udbetaling før tid, garanti for indestående mv.

Sidste 14 dages højeste indlånsrente

0,00%


Få servicemail

Tilmeld dig og få den bedste privatøkonomi