Forsiden » Brugerbetingelser » Indhold leveret til BankTorvet.dk
banktorvet

Indhold leveret til BankTorvet.dk

For at kunne indsende materiale til BankTorvet.dk, skal du være indforstået med nedenstående betingelser.

Definitioner

Materiale:
Alle former for informationer der kan lagres i filer eller i databasestrukturer, eksempelvis tekst, billeder, lyd, video mv.

Leverandør:
Personen, virksomheden, foreningen eller andre der indsender materiale.

Betingelser

  1. Leverandøren af indsendt materiale forpligter sig til at sikre, at det materiale der indsendes, ikke er behæftet med copyright til anden side.
  2. BankTorvet.dk er berettiget, men ikke forpligtet, til at nævne leverandørens navn i forbindelse med publicering.
  3. BankTorvet.dk er berettiget til at redigere i indsendt materiale, såfremt dette er ønskeligt. I denne forbindelse må leverandørens navn ikke benyttes, med mindre tilladelse hertil er indhentet.
  4. Leverandøren giver BankTorvet.dk en vederlagsfri, ubegrænset tilladelse til at benytte materialet.

Brugerbetingelser

Sidste 14 dages højeste indlånsrente

0,00%


Få servicemail

Tilmeld dig og få den bedste privatøkonomi