Forsiden » Økonomi » Bruttoavance
Aftaleindlån med højrente

Bruttoavance

Bruttoavance. Bruttoavancen er forskellen mellem købspris og salgspris på et givet produkt. Det vil sige et procenttillæg, der lægges til en vares købspris for at sikre omkostninger og nettofortjeneste.

Relateret til bruttoavance fra Google

Relateret til bruttoavance fra ordbogen

  • Dækningsbidrag
    ...ningsbidraget eller bruttoavancen finder man ved at tage omsætningen og trække de variable omkostnin...

Senest oprettede aftaleindlån

  • 1.000.000 DKK i 1.706 dage, 17.04
  • 500.000 DKK i 1.096 dage, 17.04
  • 400.000 DKK i 366 dage, 17.04
  • 750.000 DKK i 365 dage, 17.04
  • 600.000 DKK i 366 dage, 17.04

Læs mere om hvordan du kan opnå en højere indlånsrente

Sidste 14 dages højeste indlånsrente

1,00%