Forsiden » Banker » Lån & Spar Bank
lån og spar bank

Lån & Spar Bank

Lån & Spar Bank - en bank for private

Lån & Spar Bank A/S, grundlagt 1880 som Laane- og Sparekassen for Embeds- og Bestillingsmænd, er en dansk bank, der udelukkende tilbyder finansielle serviceydelser til private.

Historien for Lån og Spar Bank

Lån & Spar Bank blev grundlagt af en kreds af funktionærer, tjenestemænd og akademikere. Mange af bankens kunder er i dag medlem af fagforbund inden for FTF og AC.

Frem til 1990 var banken en sparekasse. Den ændrede navn til Lån & Spar Bank og blev omdannet til et bankaktieselskab. I 1994 blev den optaget på Københavns Fondsbørs, dog kun med 30% af aktierne i omløb.

Få bankfillialer

Lån & Spar Bank er kendetegnet ved at have relativt få fysiske filialer - 15 i alt, hvoraf de 8 er placeret i Storkøbenhavn.

Systembanker - virtuelle filialer

Banken driver desuden en række såkaldte systembanker, der er virtuelle filialer oprettet i samarbejde med organisationer. Det betyder at en række faglige organisationer indenfor FTF- og AC-området samt foreninger som Team Danmark og Ældre Sagen kan tilbyde medlemmer egen bank med særlige fordele.

Landets 16. største pengeinstitut

Banken er ifølge Finanstilsynet landets 16. største pengeinstitut. Banken havde et driftsresultat før skat for 2007 regnskabet på 38,7 mio. kr. og beskæftiger 340 ansatte.

Banken ejes primært af en række faglige organisationer og institutionelle investorer samt en mindre gruppe private investorer. Banken er noteret på Københavns Fondsbørs.

Visionen hos Lån og Spar Bank

 • Den bedste bank i Danmark for private kunder.
 • Overblik over privatøkonomien.
 • Banken skal stille alle relevante informationer til rådighed for kunderne, så de kan tilrettelægge en sund privatøkonomi.
 • Lønsomhed.
 • Bankens basisindtjening efter hensættelser skal forrente egenkapitalen med p.t. 4-6% over renten på en 10-årig statsobligation. Basisindtjeningen opgøres som resultat før skat, eksklusiv kursreguleringer på værdipapirer.

Ambitioner og målsætninger hos Lån og Spar Bank

Det er bankens ambition fortsat at forene virksomhedens image med virksomhedskulturen, så det billede, der dannes af virksomheden, er åbent, ærligt og reelt.

Det er ligeledes ambitionen fortsat at skabe sammenhæng mellem de holdninger, aktionærerne står for, udviklingen i forbrugeradfærden og de holdninger, Lån & Spar står for.

Det indgår i Lån & Spars målsætning, at banken:

 • alene beskæftiger sig med lønsomme områder
 • kun opererer på områder, hvor banken har eller forventes at kunne få en høj grad af særkompetence
 • vokser ved organisk udvikling i takt med indtjeningen
 • satser på udviklingen af sin infrastruktur
 • har et højt informationsniveau overfor offentligheden, aktionærerne og medarbejderne
 • behandler alle aktionærer lige
 • har objektive priser
 • koncentrerer sin virksomhed indenfor området traditionel pengeinstitutvirksomhed.

Kilde: Lån og Spar Bank

Seneste bedømmelser af Lån og Spar Bank

 1. Lån og Spar Bank er en god og solid 5 stjerner af Erik
 2. Lån og Spar Bank er en udmærket bank med bedste rente på lønkonto 4 stjerner af Jens
 3. Lån og Spar Bank er en glimrende bank 4 stjerner af Claus
 4. Lån og Spar Bank er ordentlige, men ikke særligt moderne. 2 stjerner af Lars
 5. Lån og Spar Bank er rigtig god for privatkunder 5 stjerner af Niels
 6. Lån og Spar Bank er god 4 stjerner af Knud
 7. Lån og Spar Bank er en ok bank 3 stjerner af Lene
 8. Lån og Spar Bank er den eneste og bedste privatkundebank 5 stjerner af Kim
 9. Lån og Spar Bank er yder af en balance mellem push og pull markedsføring 4 stjerner af Jesper
 10. God og reel. 4 stjerner af Jens

Få servicemail

Tilmeld dig og få den bedste privatøkonomi