Forsiden » Artikler » Udleje kontra salg af bolig
realkredit,udlejning,skat

Skal du sælge eller udleje?

Udlejning kontra salg af bolig

Den globale finanskrise har påvirket ejendomsmarkedet i Danmark i en sådan grad at det mange steder er gået mere eller mindre i stå. Derfor står mange overfor den beslutning, at de enten skal sælge i et marked hvor priserne i øjeblikket er meget påvirket af lav efterspørgsel og stort udbud.

I Danmark har vi nogle gode realkreditinstitutter som på baggrund af en god realkredit lovgivning kan udarbejde en forhåndsvurdering og efterfølgende eventuel belåning af udlejningsejendommen. Endvidere har vi et godt lovreguleret udlejningsmarked, som tilgodeser såvel udlejere som lejere, hvis lejekontrakten er korrekt udfyldt. Endvidere findes der i dag mange internet sider som tilbyder omkostningsfri opretning af boligudlejnings annoncer.

Udlejningsperiode

Det er vigtigt at tage stilling til hvor lang en udlejningsperiode man ønsker at tilbyde lejere. Perioden kan have betydning for realkreditbelåningen, lejeloven, potentielle lejere samt skatteberegningen.

Realkreditbelåning

Såfremt ejendommen er eller vil blive belånt med et realkreditlån, så har realkreditinstituttet krav på at få indsigt i lejekontrakten samt de økonomiske forhold.

Lejeloven

En af de væsentlige regler at kende til som udlejer, er at såfremt lejekontrakt ikke er tidsbestemt, og lejere bebor ejendommen mere end 2 år og i øvrigt overholder de i kontrakten indgåede aftaler omkring husleje betaling med videre, vil det nærmest være umuligt at opsige lejeren. Hvis man som udlejer ønsker at bibeholde retten til at sælge ejendommen ud i fremtiden er det derfor vigtigt at lave en tidsbegrænset lejekontrakt.

Potentielle lejere

Leje markedet i de større byer i Danmark har altid været forholdsvis stort. Personkredsen af potentielle lejere er stigende dels på grund af mange studerende, flere udlændinge tiltrækkes af Danmark, p.t. søger mange islændinge til Danmark på grund af finanskrisen på Island. Endvidere er der altid en stor gruppe som enten ikke ønsker at bo i en ejerbolig eller af økonomiske årsager ikke kan eje en ejendom.

Skatten

Hvis du udlejer en bolig i mindst et år, er der tale om erhvervsmæssig udlejning - det vil sige selvstændig erhvervsvirksomhed. Det betyder, at du skal opgøre og medregne et overskud/underskud som personlig indkomst på din selvangivelse. Du skal også betale arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) af indkomsten. Når du udlejer din ejendom, er det nødvendigt at lave et regnskab, der dokumenterer dit overskud/underskud. I stedet for den almindelige selvangivelse skal du til at benytte en udvidet selvangivelse.

Hvilke indtægter og udgifter skal med i regnskabet?

Forbrugsudgifter, eksempelvis el og varme, der enten betales a conto oven i lejen eller afholdes direkte af lejeren selv, skal ikke med i skatteregnskabet. Hvis lejeindtægten derimod er inklusive et fast beløb til vand, varme og el skal disse medregnes i lejeindtægten. Til gengæld kan du regne de faktiske udgifter til vand, varme og el med i driftsudgifterne og trække dem fra i regnskabet.

I regnskabet kan du trække driftsudgifter på ejendommen fra undtagen eventuelle afdrag på lån i ejendommen. Renteudgifter og renteindtægter vedrørende ejendommen skal med på selvangivelsen som sædvanlig. Du kan trække dokumenterede udgifter fra til vedligeholdelse, men ikke udgifter til forbedring.

Vedligeholdelse bedømmes i forhold til ejendommens tilstand på det tidspunkt, hvor du begynder at leje ud. Vedligeholdelsesudgifter, som du kan trække fra, er udgifter, der er en følge af almindelig slid og ælde i den tid, ejendommen har været udlejet. Det kan være udgifter til eksempelvis malerarbejde og anden form for udbedring som følge af slidtage.

Forbedringsudgifter er udgifter, der bringer din ejendom i en bedre stand end den var, da du begyndte at udleje. Eksempler på forbedringer er indlæggelse af centralvarme og badeværelse. Udgifterne til forbedring skal indgå i en eventuel senere opgørelse vedrørende ejendomsavancebeskatning.

Der er en grænse for, hvor store istandsættelses- og vedligeholdelsesudgifter du kan trække fra i de første 3 ejer år. Normalt kan du få fradrag for istandsættelses- og vedligeholdelsesudgifter på op til 35 procent af den årlige lejeindtægt (eksklusive evt. varmebidrag). Det overskydende udgiftsbeløb anses for forbedringsudgifter.

Ingen ejendomsværdiskat

Du skal ikke betale ejendomsværdiskat for den udlejede bolig i udlejningsperioden.

Virksomhedsskatteordningen

I forbindelse med udlejningen afvendes enten kapitalafkastordningen eller virksomhedsskatteordningen. Fordelen ved virksomhedsskatteordningen er, at et eventuelt skattemæssigt nettounderskud (inklusiv renteudgifterne) kan modregnes og dermed fratrækkes i den personlige indkomst. Det betyder, at når man betaler TOPSKAT, opnås der således maksimal udnyttelse af rentefradragsværdien. Er resultatet, at ejendommen har givet underskud, skal dette underskud fratrækkes i den personlige indkomst med en skatteværdi op til 59 %.

Brugen af virksomhedsskatteordningen forudsætter, at udlejningen af lejligheden bliver holdt fuldstændig adskilt fra privatøkonomien. I praksis gøres dette ved at oprette en særskilt konto, hvor alle ind- og udbetalinger vedrørende udlejningen foretages.

Fortjeneste

Reglerne er således at såfremt man ikke selv har beboet lejligheden, skal en eventuel fortjeneste beskattes. Fortjenesten opgøres som forskellen mellem den kontante afståelsessum med fradrag af salgsomkostninger og den kontante anskaffelsessum.

Ejendomsavancebeskatning:

 • Anskaffelsessummen forhøjes med 10.000 kroner for anskaffelsesåret og hvert af de efterfølgende år, hvor man har ejet ejendommen, dog ikke afståelsesåret.
 • Endvidere kan anskaffelsessummen forhøjes med afholdte udgifter til vedligeholdelse og forbedringer, idet omfang disse har overstedet 10.000 kroner per år.
 • Den skattepligtige fortjeneste ved salget medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Tab kan fradrages i tilsvarende fremtidige gevinster.

Hvorfor udlejning contra salg

Formålet med udlejningen er derfor enten at få en indtægt i form af overskud på udlejningen eller ved underskud at spare penge i skat, nemlig helt op til 59 %. På sigt er målet naturligvis at tjene flere penge på ejendommen i forbindelse med salget, end ved at gennemføre en handel nu med et måske meget stort prisnedslag.

Rådgiver Susanne Arvad

Susanne Arvad

Uvildig rådgiver

www.arvad-finanshus.dk

Bliv ringet op

Susanne tilbyder uvildig og uafhængig økonomisk rådgivning.

Ring mig op

Kommentarer

Kommentarer

Log ind eller opret en konto for at deltage i debatten.

  • Klaus Lauridsen skriver
  • 16.08.2013 kl. 16:43
  • 1.
  • Hej jeg ejer et hus som jeg selv har boet i, men har ikke kunne få den solgt, bankerne spaender ben hver gang, nu har jeg to der gerne vil leje, men jeg har hoert at, hvis jeg lejer ud skal jeg betale skat af boligen, hvis den bliver solgt inden for 10 aar, jeg bor pt i udlandet med dansk skat, af mine indtaegter
   er der nogen der ved noget_

  • Forfatter Susanne Arvad skriver
  • 18.08.2013 kl. 17:31
  • 2.
  • Hej Klaus
   Sælger man et hus man tidligere har ejet og beboet, så kan det sælges skattefrit jvf. parcelhusreglen.
   Du skriver du bor i udlandet, men er skattepligtig til Danmark, det betyder derfor fortsat, at du alt andet lige gøre det rigtige i at udleje det og udskyde dit skattefrie salg til "bedre" tider.

  • Lene Foged skriver
  • 24.01.2014 kl. 14:18
  • 3.
  • Hej Susanne

   Jeg har lejet mit hus ud i en tidsbegrænset periode på 2 år. I lejekontrakten har jeg dog skrevet ind at der er mulighed for at forlænge perioden med et år hvis det aftales skriftligt mellem lejer og mig/udlejer.
   Mit spg. lyder: kan jeg forlænge 1 år med mine nuværende lejere uden at miste tidsbegrænsningen i lejekontrakten?
   Har hørt at hvis man forlænger en tidsbegrænset lejekontrakt, er den i princippet at betragte som uden tidsbegrænsning?
   På forhånd tak.
   /Lene

  • Bente Laustsen skriver
  • 03.05.2014 kl. 09:56
  • 4.
  • Hej
   Jeg ejer en bolig men har ikke mange penge. Har jeg mulighed for at udleje min bolig i en 2 års periode og derved optjene penge, så jeg kan få renoveret min bolig noget ?
   Jeg må selvfølgelig i den mellemliggende periode finde noget billigt at bo i

  • Forfatter Susanne Arvad skriver
  • 05.05.2014 kl. 15:28
  • 5.
  • Hej Bente

   Om du kan/må leje ud afhænger dels af hvilken bolig du ejer, derudover kan der være nogle udfordringer med hensyn til realkreditinstitut og pengeinstitut hvis du har gæld i ejendommen?

   Inden du lejer ud kan det være en god ide at tale med en økonomisk rådgiver eventuel en revisor herom. Indtjening ved udlejning skal beskattes og der er flere muligheder herfor.

   Håber du kan bruge vores svar til noget.

  • Anette Lykke Nielson skriver
  • 13.05.2014 kl. 18:58
  • 6.
  • Hejsa

   Jeg har mit fritidshus til salg og der er nogle interesserede køber, som gerne vil købe når de har solgt deres bolig i Københavnsområdet. De vil rigtig gerne leje mit indtil deres egen bolig er solgt og så købe det når de har solgt.
   Min ejndomsmægler taler om at vi kan lave en lejeaftale med købspligt..... Jeg vil naturligvis helst sælge det ( da jeg har sat huset til salg og ikke udlejning) jeg tænker dog st det kunne væren okay ordning indtil de har solgt deres bolig. Jeg har dog i den forbindelse brug for at spørge om, der er noget jeg skal være særligt opmærksom på ?
   Jeg er også i tvivl om hvad huslejen skal være i lejeperioden. ? Ift huslejen når de køber huset ( jeg tænker jo at huslejen til leje skal være lidt højere når de lejer end når de køber, men er i tvivl om dette ? Bør jeg rådføre mig med andre end min mægler i denne sag ?

   På forhånd tak hvis nogle af mine spørgsmål kan besvares
   Anette

  • Forfatter Susanne Arvad skriver
  • 15.05.2014 kl. 09:27
  • 7.
  • Hej Anette

   Jeg synes du skal holde fast i at sælge, det er højsæson for salg af fritidshuse, så hvis du ikke har det godt med udlejning, så bør du holde fast i dit ønske om at sælge.

   Hvis du vælger at leje ud, så er det korrekt, at der skal laves en lejeaftale med købspligt. Med hensyn til fastsættelse af lejen så skal du tage mest muligt, dvs. markedsleje.

   Ejendomsmægler bør alt andet lige varetage dine interessere, så jeg synes du skal spørge denne til råds. Såfremt du ikke har tillid til ejendomsmæglerne, så bør du naturligvis rådføre dig med en anden.

  • Thomas Birksø skriver
  • 15.06.2014 kl. 18:03
  • 8.
  • Hej☺️
   Jeg er lidt usikker på hvordan jeg skal gribe denne sag an😔
   Har haft min villa til salg, dog uden så meget held endnu...
   Tænker at jeg må lave en plan B, evt. udleje huset, da jeg gerne vil tættere på mit job.
   Kan se der er en masse regler mv.
   Hvordan starter man hele processen, tænker fastsættelse af husleje? Hvor skal rådgivning/hjælp så jeg ikke får et skatte smæk osv?
   De bedste hilsner Thomas ☺️

  • Susanne Arvad besvarer Thomas Birksø
  • 16.06.2014 kl. 16:02
  • 9.
  • Hej Thomas

   Vi er meget tilhænger af, at man undersøge fordele og ulemper omkring udlejning kontra salg. Dels for at minimere evt. underskud, øge overskuddet og/eller at man blot kan komme videre med ens drømme og ønsker.

   Det er korrekt at der er flere forhold man skal være opmærksom på:

   1) Hvor sætter man bolig til udlejning
   2) Hvilken pris bør man sætte huslejen til
   3) Hvad med forudbetalt leje, depositum m.v.
   4) Udfærdigelse af korrekt lejekontrakt, især §11
   5) Vurdering af lejer
   6) Skat i forbindelse med udlejningen herunder valg af skattesystem.

   Vi har hjulpet mange med ovennævnte, og du er velkommen til at kontakte mig på susanne@arvad-finanshus.dk så finder vi ud af hvad du ønsker og hvad vi kan gøre for dig og til hvilket honorar herfor.

  • Helle Pedersen skriver
  • 05.07.2014 kl. 21:44
  • 10.
  • Hej
   Min mor er flyttet på plejehjem pga. Demens. Hun har et lille hus, som skal sælges på et tidspunkt, når hun ikke er her mere. Huset er på nuværende tidspunkt lejet ud. Vi er i tvivl om hvor længe huset må være lejet ud, uden det påvirker et skattefrit salg? Hun har selv boet i huset i 50 år.

  • Forfatter Susanne Arvad besvarer Helle Pedersen
  • 15.07.2014 kl. 16:18
  • 11.
  • Hej Helle
   Hvis man selv har beboet et hus (eller ejerlejlighed) så vil en alm. udlejning i privatregi ikke påvirke et senere salg. Der vi være tale om den såkaldte parcelhusregel og at salget efter gældende lovgivning vil kunne ske skattefrit. Nu nævner du at hun skal på plejehjem, hvorfor man bør være opmærksom på om nogen i familien med fordel bør købe huset nu til 15% under ejendommen værdi (evt. ejendomsvurderingen). Der kan være mange fordele og ulemper, så det er vigtigt at rådgiveren kender sagen ordenligt for at kunne rådgive og vejlede jer. Der vil være tale om mange regler og love som man skal have styr på, skat, jura, offentlige tilskud, arv og arveskat m.v.

  • Else Bock skriver
  • 07.08.2014 kl. 11:21
  • 12.
  • Hej.
   Jeg står i samme situation som "Lene" der har skrevet tidligere i denne tråd, men jeg kan ikke finde dit svar. Det går ud på at vi har lejet min fars hus ud i en tidsbegrænset periode på 2 år. I lejekontrakten har vi skrevet at der er mulighed for at forlænge perioden. Spørgsmålet er om vi skal lave en ny kontrakt med start og slut på perioden (2 år) eller om vi skal forlænge nuværende aftale? Vi vil gerne have garanti for at lejer skal udflytte når endnu en 2 års periode er slut. Har som Lene også hørt at hvis man forlænger en tidsbegrænset lejekontrakt, er den i princippet at betragte som uden tidsbegrænsning?
   Er det korrekt? På forhånd tak.
   /Else

  • Forfatter Susanne Arvad skriver
  • 08.08.2014 kl. 13:23
  • 13.
  • Hej Else

   Man skal passe meget på med udfærdigelse af lejekontrakter, idet de ofte kan få nogle konsekvenser bl.a. at man pludselig står med en ikke tidsbegrænset leje. Jeg anbefaler altid, at man anvender en advokat i sådanne tilfælde. Alternativ skal man som udgangspunkt lave en tidsbegrænset lejekontrakt på eksempelvis 4 år og herefter skal de nuværende lejer fraflytte. Så din situation med først at lave en 2 års kontrakt og efterfølgende at forlænge med eksempelvis 2 år er der hvor jeg vil anbefale at du enten ikke gør det eller at du kontakter en advokat evt. Lone Møller fra Abel og Skovgaard Larsen med henblik på at få et holdbart juridisk råd herom.

   Så til alle jer der skal til at leje ud, hvilket kan være en rigtig god ide, så husk at få lavet den rigtige kontrakt fra start således at man ikke pludselig befinder sig i en uheldig situation.

  • Laura Nielsen skriver
  • 23.10.2014 kl. 18:38
  • 14.
  • Hejsa
   Det er sådan at min kæreste og jeg skal flytte sammen i min lejlighed og derfor ønsker at fremleje hans lejlighed. Vi har evt. en lejer til andelslejligheden, men denne lejer ønsker at søge boligstøtte!! Hvordan skal vi forholde os til det? Hvilke ting skal vi have i orden ift. skat osv.?
   Ydermere er vi i tvivl om huslejen må indkludere renterne på lånet?
   På forhånd mange tak for hjælpen!

  • Forfatter Susanne Arvad besvarer Laura Nielsen
  • 27.10.2014 kl. 16:43
  • 15.
  • Hej Laura

   Tak for de henvendelse.

   I forbindelse med udlejning er der mange ting man skal have styr på. Hvis man ikke selv er i stand til at lave en korrekt lejekontrakt, skatteberegning m.v. vil jeg klart anbefale at man benytter sig af en kompetent rådgiver.

   Du er meget velkommen til at kontakte mig på 70 21 00 09, så kan vi tage en kort snak herom og du kan få en pris på hvad det koster at benytte vores rådgivning.

  • Ulrik Jensen skriver
  • 04.11.2014 kl. 10:43
  • 16.
  • Hej
   Jeg har en ejendom hvor der er en stue med et værelse og et tilhørende køkken ,og wc.
   Så er der 1 sal hvor der er en stue, værelse og en lille spisestue med tilhørende tekøkken
   Jeg har underdelen lejet ud p.t og nu har jeg en lejer til 1 sal. Mit spørgsmål går på, hvordan deler jeg det teknisk op skal kommunen ind over og er det besværligt. ?? skal lige gør opmærksom på at der er fælles wc og lejer er gjort opmærksom på det.

  • Forfatter Susanne Arvad besvarer Ulrik Jensen
  • 04.11.2014 kl. 19:16
  • 17.
  • Hej Ulrik
   Det lyder som om du har behov for en revisor med henblik på den rigtige løsning. Jeg kan derfor anbefale dig, at kontakte:

   Dennis Veje Rasmussen
   statsautoriseret revisor
   ----------------------------------
   R e v i s o r H u s e t
   godkendte revisorer a/s

   Mob. 24 60 15 65
   Tlf. 70 25 77 10
   Fax 70 25 07 10
   www.revisor-huset.dk

  • Kim Henriksen skriver
  • 12.01.2015 kl. 22:27
  • 18.
  • hej hva sker der hvis jeg lejer min mormors hus nu hun bor på ældrehjem
   og stadig bor der når hun en gang dør,jeg får kontrakt med forkøbsret. dog
   har jeg ikke 25000 kr til et indskud de næste 2 år. ryger jeg så ud fordi banken vil have de 100,000kr og min moster vil have sin del i huset, eller er der en lov der gør at jeg kan blive til der er penge til indskud. hilsen kim

  • Forfatter Susanne Arvad besvarer Kim Henriksen
  • 15.01.2015 kl. 13:32
  • 19.
  • Hej Kim

   I Danmark er der love der skal overholdes og netop tager vare på sådanne situationer.

   Man bør derfor altid lave en skriftlig lejekontrakt som skal overholdes såvel af lejer som af udlejer. Udlejer kan, i nævnte tilfælden, i lejeperioden enten være din mormor, et dødsbo eller en ny ejer.

   Jeg forstår desværre ikke det du skriver med indskud 25.000 kr. eller banken og de 100.000 kr. ? Så du er meget velkommen til at kontakte mig pr. telefon 70 21 00 09.

  • Kim Henriksen skriver
  • 03.02.2015 kl. 21:40
  • 20.
  • Jeg fik måske os lige skrevet det på en dum måde.

   men vi er kommet væk fra det med at leje huset. men vil godt spørge om at hvis huset er vuderet til 490000 kr men det kan ikke blive solgt, og er sat ned til 300000 kr og igen til 250000 kr.og stadig ingen købere har ringet.

   Min mormor skylder nu 87000 kr i huset må hun godt sælge det til mig for de 87000 kr nu hun ikke kan få det solgt ??

   Min mor samt moster er med på at jeg overtager det. hun har næsten ikke råd til at afdrage den månedelige ydelse.

  • Forfatter Susanne Arvad besvarer Kim Henriksen
  • 09.02.2015 kl. 11:35
  • 21.
  • Hej Kim

   En familiehandel kan ske på flere måder, bl.a. må man købe til ejendomsvurderingen minus 15%. Alternativ skal i have foretaget 2 mægler vurderinger af den nuværende markedspris og så anmode SKAT om et bindende ligningsvar på at du overtager til en bestemt pris på grundlag af de 2 priser og at sælger i dette tilfælde din mormor's heldbredsmæssige og økonomiske situation. Det er ligeledes rigtig godt at din mormors arvinger skriver under på at de er enige med køber altså dig i de nævnte vilkår!

  • Allan Rodgers skriver
  • 13.02.2015 kl. 11:46
  • 22.
  • Hej Susanne.

   Jeg står i den situation, at jeg og min eks kone gik fra hinanden for 1 1/2 år siden. Hun flyttede ud af vores fælles hus og jeg står nu tilbage med et hus der har været til salg i over et år. (Hun står stadig som ejer af huset)
   Jeg står selv for alt økonomisk ved huset, og går nu med den tanke at jeg vil leje det ud, så jeg kan flytte tættere på min datters vuggestue.

   Men jeg står på helt bare bund. Ved ikke hvad der skal til for at leje det ud eller hvad det kræver.
   Jeg har ikke for mange penge at gøre godt med i forvejen, så hvis det bliver er økonomisk tab for mig, vil det ikke være en mulighed..
   Men hvordan kan man gøre sådan noget op?

   Hvor skal jeg starte, hvem skal jeg kontakte.
   Vil jo også gerne kunne sælge det hvis den rigtige køber kommer imens det er udlejet..


   Håber du kan hjælpe mig på vej.

   Mvh
   Allan

  • Forfatter Susanne Arvad besvarer Allan Rodgers
  • 16.02.2015 kl. 12:20
  • 23.
  • Hej Allan

   Jeg vil anbefale dig, at kontakte mig pr. mail susanne@arvad-finanshus.dk eller pr. telefon 70 21 00 09, så vi kan tage en snak herom.

   Jeg ser flere udfordringer i din sag:

   1) Er det ok at din ekskone ikke betaler, men måske fortsat får skattefradrag for renterne?

   2) Hvad kan det sælges for og hvornår?

   3) Hvad kan det lejer ud for og hvordan gør du dette bedst muligt?

   4) Hvad siger realkredit og evt. banken hertil?

   Der er rigtige mange ting vi skal snakke om så jeg ser frem til at høre fra dig.

   Med venlig hilsen
   Susanne Arvad

  • Henriette Mahoudeau skriver
  • 15.03.2015 kl. 22:02
  • 24.
  • Vi er lige flyttet til udlandet, og har nu valgt at udleje vores nedlagt landejendom ud i stedet for at sælge da vi forventer en prisstigning indenfor 4-5 år. Inden udlejning isætter vi nye vinduer i hele ejendommen, og har pt fundet nogle interesserede lejere som gerne vil leje med forkøbsret og evt tidsbegrænset 4-5 år. Spørgsmål:
   - beskatning ved salg af bolig ?
   - skatteordning vso eller kap.ordning når eneste indkomst er lejeindtægten?
   - forbedring i form af vinduer kan det modregnes?
   - fordele ved at have en enkeltmandsvirksomhed ved udlejning?
   - tidsbegrænset eller ubegrænset?
   - fordele og ulempe ved forkøbsret?

   Mange store spørgsmål, men håber at der er nogen der vil kunne svare på dem - tak

  • Forfatter Susanne Arvad besvarer Henriette Mahoudeau
  • 16.03.2015 kl. 18:29
  • 25.
  • Hej Henriette

   Ud fra dine mange og gode spørgsmål vil jeg klart anbefale, at du kontakter en god revisor herom. Det er meget vigtigt at udlejning og ikke mindst fraflytningen bliver lavet rigtigt.

   Men lad mig prøve at give nogle generelle betragtninger på baggrund af ovennævnte:

   Salg af ejendom man selv har beboet er efter parcelhusreglen skattefrit. Du skriver at der er tale om en nedlagt landejendom hvorfor der kan være nogle forhold der skal undersøges nærmere. Altså hvilken status ejendommen præcis skattemæssigt må have.

   Skatteordning kræver mere indsigt i jeres økonomi for at jeg kan vejlede jer.

   Skattemæssigt er det muligt at fratrække vedligeholdelses udgifter og ikke forbedrings udgifter. De omtalte vinduer lyder som en forbedringsudgift. Men dette kan i undersøge via et ligningsvar fra SKAT. Alternativ kan revisor alt andet lige vejlede jer i den konkrete sag.

   Jeg forstår ikke hvad du mener med enkeltmands virksomhed i forbindelse med udlejning?

   Der er stor forskel på om lejeperioden er under 2 år, tidsbegrænset eller ubegrænset. Dette er et ekstrem vigtig punkt at have fuld styr på!

   Forkøbsret kan med fordel anvendes hvis såvel udlejer som lejer foretrækker dette. Men hvis du som udlejer ikke ønsker at sælge, så er det naturligvis ikke en mulighed.

   Det lyder i øvrigt rigtig spændende med at flytte til udlandet, vær særlig opmærksom på de mange regler og gode råd om hvordan man økonomisk skal forholde sig inden med fraflytter.

   Beklager jeg ikke kunne være mere præcis, men som du skriver så et det store spørgsmål og på et oplysnings mæssig begrænset grundlag.

  • Henriette Mahoudeau skriver
  • 20.03.2015 kl. 10:43
  • 26.
  • Hej Susanne
   Tusind tak for svarene.
   Det er svært at besvare dem alle dybdegående når der ikke kendes til alle informationer.
   Vi har pt et cvr nummer og er momsregistreret men det er i opstartsfasen så der er endnu ingen indtægt. Vores eneste indtægt er 60.000,- for husleje om året så det er ikke den store skatte beregning. Tænker at kap.afkastordning er den relevante i vores situation.
   Vi har ikke fundet meget meget svar på når vi flytter udenlands så giv endelig flere oplysninger ;-)
   Hvis vi vælger en tidsbegræsning kontrakt på 4 år så glæder der vel samme regler som havde det været de bekendte 2 år?

   Ser frem til at høre nærmere.

   Mvh Henriette

  • Forfatter Susanne Arvad besvarer Henriette Mahoudeau
  • 25.03.2015 kl. 15:10
  • 27.
  • Hej Henriette

   Såfremt i har behov for individuel rådgivning, så vil Arvad Finanshus www.arvad-finanshus.dk meget gerne yde jer rådgivning om såvel de skattemæssige aspekter som fraflytning (udstationering).

   God dag.

Skriv en kommentar

Log ind eller opret en konto for at deltage i debatten.

  • Du skriver til alle

Sund økonomi til dig. Vind en iPad2

iPad2

Tryk på Synes godt om og deltag i konkurrencen om en iPad2. Læs mere

Susanne Arvad

Susanne Arvad

Uvildig rådgiver
Hjemmeside - Profil

www.arvad-finanshus.dk

Bliv ringet op

Susanne tilbyder uvildig og uafhængig økonomisk rådgivning.

Ring mig op

Sidste 14 dages højeste indlånsrente

1,00%


Få servicemail

Tilmeld dig og få den bedste privatøkonomi