Forsiden » Artikler » Indskydergaranti
indskydergaranti,indskydergarantifond,garantifond

Indskydergaranti

Indskydergaranti. Frem til 30.9.2010 har du intet at frygte.

Dine indeståender er nemlig dækket 100% af henholdsvis garantifonden med 50.000 euro (cirka 375.000 kr.) samt statsgarantiordningen via ubegrænset dækning (bankpakke 1).

Men når september bliver til oktober og bankpakke 1 udløber så ser situationen således ud:

Garantifondens dækning fordobles til 100.000 euro (cirka 750.000 kr.) men statsgarantiordningen forsvinder.

Hvad er Garantifonden for Indskydere og Investorer?

Det er en privat, selvejende institution der er oprettet ved lov, og dens bestyrelse udpeges af Økonomi- og Erhvervsministeren. Garantifonden gælder både for privatpersoner og selskaber, der har indlån og værdipapirer i danske institutter.

Hvornår dækker Garantifonden?

Garantifonden dækker i vidt omfang det, du taber, hvis dit institut går konkurs. Garantifonden dækker, med op til et vist beløb, både tab af indlån samt tab, hvis instituttet ikke leverer dine værdipapirer tilbage.

Hvordan gøres dækningen op?

Dækningen er p.t. på de 50.000 euro (cirka 375.000 kr.) og ændres som nævnt ovenfor til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) den 1. oktober 2010.

Kontante indlån dækkes op til et beløb svarende til 100.000 euro fra 1.10.2010.

Garantifonden dækker dine kontante navnenoterede indlån op til et beløb svarende til 100.000 euro. Har du lånt penge i dit institut, bliver det beløb, du skylder, trukket fra dine indlån. Det betyder, at det beløb, som dækkes af Garantifonden, er indlån i instituttet fratrukket gæld til instituttet. Ved opgørelsen medtages også tilgodehavender og skyldige renter til og med datoen for instituttets konkurs.

Visse særlige indlån dækkes fuldt ud

Det vil sige, at selvom indlånet overstiger et beløb svarende til 100.000 euro, bliver sådanne indlån dækket af Garantifonden uden fradrag af eventuel gæld til pengeinstituttet.

Særlige indlån er blandt andet opsparingsordninger oprettet i henhold til lov som eksempelvis indekskonti, kapitalpensionskonti, selvpensioneringskonti, ratepensionskonti, børneopsparingskonti, boligopsparingskonti, uddannelsesopsparingskonti og etableringskonti.

Fælles konti og fælles værdipapirdepoter med flere ejere

Ejer flere personer i fællesskab kontante midler, skal hver person betragtes som selvstændig indskyder, forudsat at personerne er noteret som ejere af kontoen. Hver indskyder kan få dækket tab af Garantifonden med op til et beløb svarende til 100.000 euro.

Ejes værdipapirer i fællesskab, gælder det samme, nemlig at hver ejer kan få dækket tab af Garantifonden, dog med op til 20.000 euro, forudsat at investorerne er noteret som ejere af værdipapirdepotet.

Er ejeren af de kontante midler/værdipapirdepoter en juridisk person som f.eks. et selskab eller forening, betragtes denne som én indskyder.

Hvad Garantifonden ikke dækker

Garantifonden dækker ikke garantitilsagn, checks, værdipapirer og andre dokumenter, herunder kapitalbeviser, der er udstedt af instituttet selv.

Læs evt. mere på www.garantifonden.dk

Rådgiver Susanne Arvad

Susanne Arvad

Uvildig rådgiver

www.arvad-finanshus.dk

Bliv ringet op

Susanne tilbyder uvildig og uafhængig økonomisk rådgivning.

Ring mig op

Kommentarer

Kommentarer

Log ind eller opret en konto for at deltage i debatten.

  • Birthe Christensen skriver
  • 19.01.2012 kl. 12:44
  • 1.
  • Og når bunden af fonden nås, hvad sker der så?
   Venlig hilsen BKC

  • Forfatter Susanne Arvad skriver
  • 19.01.2012 kl. 13:53
  • 2.
  • Indskydergarantifonden er en privat, selvejende institution der er oprettet ved lov. Du kan læse meget mere herom på www.gii.dk. Det er Finanstilsynet medansvar sammen men pengeinstitutterne at sikre at færrest mulige institutter går konkurs og at indskyderne dermed taber penge.
   Tilvejebringelse af midler til Garantifondens formål sker gennem bidrag fra de tilsluttede institutter i form af kontante indbetalinger og indeståelser over for Garantifonden. Ved udbetaling fra Garantifonden hvor formue og/eller beholdningen af likvide midler falder under minimumskravene for de respektive, vil Garantifonden opkræve bidrag fra de tilsluttede institutter.De vil sige at vi taler om det totale bankkrak. Hvilket de færrest tror sker. Men der er ingen tvivl om at der ultimo 2012 er færre institutter end primo 2012. Så lad nu vær med at indskyde mere i nogen institutter end at pengene er sikret 100%. Med venlig hilsen Susanne Arvad medjer af BankTorvet.dk

  • Helle Josefsen skriver
  • 14.12.2012 kl. 18:28
  • 3.
  • Hej Susanne
   Mit pensionsselskab tilbyder en indlånskonto med høj rente og fortæller, at indestående uanset beløbsstørrelse er dækket, fordi det er hos et pensionsselskab. Holder den påstand vand?
   Mvh. Helle

  • Forfatter Susanne Arvad skriver
  • 17.12.2012 kl. 15:12
  • 4.
  • Hej Helle
   Særlig indlån, altså Pensions indestående, uanset om de står i et pengeinstitut eller pensionsselskab er det 100% garanteret.

  • John Christensen skriver
  • 17.03.2017 kl. 10:07
  • 5.
  • Hej Susanne :
   Er man dækket op til Euro 100.000 uanset hvor mange konti man har i flere pengeinstitutter ? - dvs hvis man har konto i 5 pengestitutter med Euro 100.000 i hver bank - er man så dækket 5 x Euro 100.000 hvis de 5 pengeinstitutter går konkurs
   Mvh.
   John Christensen

  • Susanne Arvad besvarer John Christensen
  • 17.03.2017 kl. 10:10
  • 6.
  • Hej John

   Det er helt korrekt at hver cpr. nr. (cvr. nr.) i hvert pengeinstitut er sikret modværdien af 100.000 euro dvs. cirka 745.000 danske kroner.

   Undgå at placer i et pengeinstitut med negativ rente, det er der jo ingen grund til!

Skriv en kommentar

Log ind eller opret en konto for at deltage i debatten.

  • Du skriver til alle

Sund økonomi til dig. Vind en iPad2

iPad2

Tryk på Synes godt om og deltag i konkurrencen om en iPad2. Læs mere

Susanne Arvad

Susanne Arvad

Uvildig rådgiver
Hjemmeside - Profil

www.arvad-finanshus.dk

Bliv ringet op

Susanne tilbyder uvildig og uafhængig økonomisk rådgivning.

Ring mig op

Sidste 14 dages højeste indlånsrente

0,00%


Få servicemail

Tilmeld dig og få den bedste privatøkonomi